วิทยาเขตราชบุรี (สนามบินโพธาราม)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ขยายพื้นที่วิทยาเขตหรือแคมปัสแห่งใหม่ขึ้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ 1,500 ไร่เศษ ซึ่งเดิมเป็นสนามบิน ก่อนที่จะปิดทำการ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นอาคารเรียนและแคมปัสแห่งใหม่ โดยเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ประมาณ 270 ไร่ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายใน ให้เหมาะสมกับการเป็นอาคารเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารหอบังคับการเดิมให้เป็นอาคารเรียนหลัก เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ อาทิ โลจิสติกส์การบิน , การซ่อมเครื่องบิน ฯลฯ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 300-500 ล้านบาท

เกี่ยวกับวิทยาเขตราชบุรี

"แคมปัสโพธาราม จะเน้นหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น โลจิสติกส์การบิน , การจัดการโรงแรม เป็นต้น โดยเฟสแรกจะลงทุนด้านอาคารเรียนหลัก ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักศึกษาได้ 500 คน ในช่วง 3-5 ปีแรก ก่อนที่จะขยายอาคารเรียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายหลักสูตร โดยแต่ละอาคารเรียนจะแบ่งเป็นคณะต่างๆ จากปัจจุบันที่วิทยาลัยเปิดทำการสอนใน 5 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี , บริหารธุรกิจ ,บัญชี ,ศิลปศาสตร์ และรัฐศาสตร์" 
ทั้งนี้การยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย เชื่อว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือ และส่งผลให้มีนักศึกษาเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น 4-5 เท่า จากปัจจุบันที่มีนักศึกษาอยู่ประมาณ 2,000 คน นอกจากหลักสูตรเฉพาะทางที่เปิดสอนใหม่ในข้างต้น

วิทยาลัยยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงวัย ฯลฯ ด้วย
โดยที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะเปิดรับนักเรียนที่จบในสายอาชีวศึกษา และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเน้นการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก แตกต่างจากมหาวิทยาลัยสยาม ที่มีหลักสูตรที่หลากหลายกว่า และเน้นการเรียนด้านทฤษฎีเป็นหลัก เช่น แพทยศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยาม มีนักศึกษาประมาณ 13,000 - 14,000 คน 
"ล่าสุดวิทยาลัย ได้ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตเบเกอรี่แห่งประเทศเยอรมนี ลงนามข้อตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเบเกอรี่ ระดับปริญญาตรีครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษาหน้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสั่งซื้ออุปกรณ์ และตกแต่งห้องแล็บ ซึ่งทุกอย่างต้องนำเข้าจากประเทศเยอรมนี คาดว่าจะใช้งบลงทุน 15-20 ล้านบาท โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสไปฝึกงาน ดูงานกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตผู้ประกอบอาหารขนมอบ หรือเบเกอรี่ จะเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากธุรกิจขนมอบหรือเบเกอรี่ มีการเติบโตต่อเนื่อง"

สนามบิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

(วิทยาเขต โพธาราม จ.ราชบุรี)

สนามบินโพธาราม

วทส. วิทยาเขตราชบุรี

สนามบินโพธาราม

วทส. วิทยาเขตราชบุรี

สนามบินโพธาราม

วทส. วิทยาเขตราชบุรี

สนามบินโพธาราม

วทส. วิทยาเขตราชบุรี

สนามบินโพธาราม

วทส. วิทยาเขตราชบุรี

สนามบินโพธาราม

วทส. วิทยาเขตราชบุรี

สนามบินโพธาราม

วทส. วิทยาเขตราชบุรี

อนาคตดีๆสร้างได้

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี

เยี่ยมชม วิทยาเขตราชบุรี

กิจกรรมข่าวสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตราชบุรี อัพเดทก่อนใครได้ที่นี่

ความร่วมมือด้านการพัฒนาสนามบิน

พัฒนาสนามบินและการศึกษาของวิทยาลัย ณ สนามบินโพธาราม วิทยาเขตราชบุรี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม&สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แนะนำสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สนามบินโพธาราม หรือ ท่าอากาศยานโพธาราม (Photharam Airport) ใช้เป็นสนามบินสำหรับการฝึกบินของเอกชน

วทส.ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ร่วมสังเกตการณ์การบินทดสอบต้นแบบอากาศยานไร้คนขับ

พิธีบวงสรวงสนามบินโพธาราม(โครงการฝนหลวงแห่งชาติ

วิทยาเขตราชบุรี ร่วมมือกับ คณะทีมงานฝนหลวงแห่งชาติ ให้ใช้พื้นทึ่สนามบินขึ้นและลงเพื่อเติมสารฝนหลวงปฏิบัติการในจังหวัดราชบุรี

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมสนามบินโพธาราม

ท่านอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตราชบุรี

สนามบินโพธาราม

สนามบินโพธาราม หรือ ท่าอากาศยานโพธาราม (Photharam Airport) ใช้เป็นสนามบินสำหรับการฝึกบินของเอกชน และมีครื่องบินขนาดเล็กขึ้นลงประจำ มีความยาวของทางวิ่งอยู่ที่ 4,921 ฟุต หรือ 1,500 เมตร และมีความกว้างของทางวิ่งอยู่ที่ 98 ฟุต หรือ 30 เมตร โดยมีอาคารหอควบคุม 1 หลัง และโรงจอดอากาศยาน 1 หลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม" พลิกที่ดินสนามบินเก่ากว่า 1,500 ไร่ จังหวัดราชบุรี เป็นแคมปัสใหม่ พร้อมยกวิทยฐานะเป็น "มหาวิทยาลัย"

  • Address: ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • Phone: +66(2)878-5000-4
  • Email:info@siamtechno.ac.th-
  • Website: http://photharam.siamtechno.ac.th